Price range:

Show:
Sort By:
Sườn nướng cỡ nhỏ

Sườn nướng sốt BBQ cỡ Nhỏ (300g)

120.000
Sườn nướng cỡ vừa

Sườn nướng sốt BBQ cỡ Vừa (500g)

200.000
G1. Cánh gà nướng BBQ cỡ nhỏ

Cánh gà khúc giữa nướng BBQ (300g)

120.000
Sườn nướng cỡ Lớn

Sườn nướng sốt BBQ cỡ Vừa (800g)

310.000
G1. Cánh gà nướng BBQ cỡ vừa

Cánh gà khúc giữa nướng BBQ (500g)

200.000